Surat Ahli Waris

Persyaratan Pengurusan Administrasi Penandatanganan Surat Ahli Waris

  1. PENGANTAR LURAH SETEMPAT
  2. PHOTOCOPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PARA AHLI WARIS
  3. PHOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK) PARA AHLI WARIS
  4. SURAT KETERANGAN KEMATIAN DARI KELURAHAN 
  5. PHOTOCOPY SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PBB